خدمات

رسیدن به عنوان بهترین قالیشویی از نظر اعتبار به عوامل مختلفی بستگی دارد

بهترین قالیشویی ها آن هایی هستند که بدنبال رضایت از مشتریان خود بوده و در راه رسیدن به این هدف از بهترین امکانات و کارآمدترین کادر استفاده می کنند .

باید به این نکته توجه کرد که برای رسیدن به عنوان بهترین قالیشویی ، باید از مراحل مختلفی عبور کرد و به زبان دیگر پشت سرگذاشتن این مراحل می تواند ضمانت عنوان بهترین قالیشوییباشد . می توان این مراحل را به شرح ذیل عنوان کرد :

1.استفاده از کادر مجرب برای حمل و نقل فرش ها

2.توجه به انتخاب ماشین حمل و نقل فرش ها

3.بکارگیری کادرمجرب و کارآزموده برای شستشوی فرش ها

4.بکارگیری ماهرترین رفوگرها برای پوشش دادن ایرادات فرش ها

5.استفاده از مدرن ترین تجهیزات برای شستشوی فرش و خشک کردن آن ها

6.استفاده از مواد شستشو با توجه به نوع و جنس فرش ها

7.تجهیزنمودن قالیشویی به نرم افزار معتبر قالیشویی

8.استفاده از تبلیغات محیطی و مجازی برای رونق گرفتن کار قالیشویی

قالیشویی خزان با رعایت اصول ذکر شده و توجه به این مراحل مختلف ، تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا کارشستشوی فرش های مشتریان در کمترین زمان ممکن و با توجه به اصول و قواعدشستشوی فرش ماشینی و دستبافت انجام داده و نام خود را جزو بهترین قالیشویی ها قرار دهد .

سابقه ی یک قالیشویی ، ضمانتی برای شستشوی اصولی فرش های شما

یک قالیشویی از زمانی که مجوزهای لازم را برای کار شستشوی فرش کسب کرده و از وقتی که تأسیس می شود ، در واقع بصورت متعهدانه خود را موظف می داند که کار خود را به نحو احسنت و به بهترین شکل انجام دهد ،یکی از موارد مورد اهمیت در قالیشویی ها این است که این صنف همیشه با مشتریان خود بصورت مداوم درارتباط بوده و همین امر باعث شده که نگاهی جدید به بحث شستشوی فرش شکل بگیرد .

یک قالیشویی معتبر هیچوقت مشتریان خود را از دست نمی دهند و بهمین خاطر با راهکارهای گوناگون و کمک گرفتن از شیوه های جدید در کارخود ، سعی در برآورده شدن نیازهای مشتریان خود دارند .

سابقه ی یک قالیشویی فقط به مدت زمان فعالیت آن بستگی ندارد ، بلکه عوامل مختلفی مثل به روز بودن دستگاه ها ، نظرخواهی از مشتریان برای بهبود کار در قالیشویی ، مجهزنمودن قالیشویی به سیستم نرم افزاری قالیشویی ، در اعتبار بخشیدن به یک قالیشویی مهم بوده و باعث می شود سابقه ی یک قالیشویی را خوب یا بد ارزیابی کنیم .

یک قالیشویی برای رسیدن به عنوان معتبرترین و برای رسیدن به اعتبار ، نیازمند مدرن شدن و توجه به جدید شدن تجهیزات خود دارد که با این روش می تواند درجهت مشتری مداری گام بزرگی بردارد و همچنین به فکر تأسیس نمایندگی جدید از قالیشویی خود باشد که این کار به نوبه ی خود می تواند معتبر شدن را بعنوان تلاش در جهت مشتری مداری هدیه بگیرد .