درباره ما

درباره ما

شرکت دریچه تجربه نو  را به صورت رسمی آغاز نمود و خدمت "خزان" را در بهار 1395معرفی کرد.

خزان بازاری برای ارائه و دریافت خدمات است. شیوه فعالیت خزان برای بهینه کردن گردش اطلاعات طراحی شده است. به این شکل که با دریافت اطلاعات کافی درباره نیاز مشتریان به صورت "رایگان"، این اطلاعات برای تعدادی از خدمت دهندگان تایید شده ارسال می شود. این خدمت دهندگان درصورت داشتن آمادگی برای ارائه خدمت مورد نیاز می توانند با پرداخت مبلغی که با توجه به حجم کار تعیین می شود پیشنهاد خود را به دست مشتری برسانند. در نهایت مشتریان با مقایسه قیمت و تجربه هر خدمت دهنده، فرد یا شرکت مناسب برای ارائه خدمت را انتخاب می کند و نیاز خود را مرتفع می سازد.

بدیهیست در این راستا مسئولیت دریافت کامل و بی نقص خدمت بر عهده مشتریان می باشد وخزان دخالتی در روند ارائه خدمت ندارد، اما خزان تلاش می کند با معرفی خدمت دهندگان باکیفیت محله های مختلف و همچنین با داشتن سیستم ارزیابی توسط مشتریان، از تداوم فعالیت افراد غیر حرفه ای جلوگیری به عمل آورد.